ZAWORY REDUKCYJNE

Zawory redukcyjne z samoregulacją do sieci wodnych służą do redukcji ciśnienia podawanej za pomocą rurociągu wody.

Zawór redukcyjny z samoregulacją ze sterownikiem.

Typ SUPRA

 

Przeznaczenie

Zawory redukcyjne z samoregulacją do sieci wodnych służą do redukcji ciśnienia podawanej za pomocą rurociągu wody.

Średnice zaworów

ø50, 80, 100, 150, 200 mm.

Maksymalne ciśnienie pierwotne (dolotowe)

1,6 MPa (160 m wysokości słupa wody),
2,5 MPa (250 m wysokości słupa wody),
4 MPa (400 m wysokości słupa wody).

Maksymalne ciśnienie zredukowane (wylotowe)

Odpowiednio: 1,3 MPa, 2 MPa, 3 MPa.

Przyłącza

Średnica, owiercenie i wymiary przylg kołnierzy łączących zawór z rurociągiem wg: PN-ISO 7005-1 lub PN/H-74306 z PN/H-74307. Przyłącza armatury sterującej i regulacyjnej: STECKO.

Miejsce zabudowy

Zawór w zależności od potrzeb może być zabudowany na podszybiach lub przed miejscami poboru wody.

Zasada działania zaworu

Utrzymywanie stałego ciśnienia zredukowanego (wylotowego), niezależnie od wielkości poboru wody, odbywa się samoczynnie poprzez pracę tłoka, powodującą zmniejszenie lub zwiększenie przepływu wody przez zawór.

Sterowanie i regulacja

Wymagane ciśnienie zredukowane (wylotowe) wody, uzyskane jest poprzez regulację na sterowniku. Wartość ciśnienia zredukowanego może być ustawiana w granicach od 0,6 MPa do 1,3 MPa, 2 MPa do 3 MPa, odpowiednio dla ciśnień pierwotnych (wlotowych) 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4 MPa.

Trwałość zaworu

Zawory redukcyjne w zależności od parametrów wody mogą być wykonane jako:

– zwykłe – elementy stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej,
– wzmocnione – elementy stalowe jak w wykonaniu zwykłym, przy czym miejsca najbardziej narażone na korozję wykonane ze stali nierdzewnej,
– specjalne – rura wlotowa i wylotowa. Dławnica tłoka, grzyb zamykający, końcówki do pomiaru ciśnienia oraz przyłącza do sterowania wykonane są ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy stalowe jak w wykonaniu zwykłym.

Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producent przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być wykonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. Po wykonaniu remontu producent dostarcza wyrób do użytkownika. Producent nie udziela autoryzacji dla innych podmiotów na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:
– nazwę zaworu,
– średnicę zaworu,
– maksymalne ciśnienie pierwotne (dolotowe),
– normę wg której należy wykonać kołnierze przyłączeniowe,
– rodzaj wykonania (zwykłe, wzmocnione lub specjalne).

Dokumentacja

Użytkownik otrzymuje: DTR, protokół z próby ciśnieniowej, świadectwo jakości, deklarację zgodności.

Zawór redukcyjny przełożeniowy. Typ SUPRA KF.

 

Przeznaczenie

Zawór redukcyjny typu SUPRA KF może redukować ciśnienie cieczy w rurociągach DN 50 – 200 z max 63bar (6,3MPa) ciśnienia wlotowego (pierwotnego) na ciśnienie wylotowe (zredukowane) max 30bar. Ciśnienie wylotowe zależy od współczynnika redukcji charakterystycznego dla danego zaworu.

Przyłącza

Średnica, owiercenie, i wymiary przylg kołnierzy łączących zawór z rurociągiem wg:–PN-ISO 7005-1

Miejsce zabudowy

Do redukcji ciśnienia medium w sieciach rurociągów:
– przeciw pożarowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
– wód pitnych i przemysłowo-ciepłowniczych,
– z PCW (PVC), w których ciśnienie nie może przekroczyd 16bar (1,6MPa),

Zasada działania zaworu

Zawór redukcyjny typu SUPRA KF pracuje wykorzystując energię przepływającego medium i nie potrzebuje zewnętrznego źródła energii. Zawór redukuje ciśnienie na zasadzie odpowiedniego zamykania lub otwierania przepływu medium za pomocą sztywnego tłoka osadzonego w cylindrze pod korpusem (kopułą) zaworu.

Wykonanie

zwykłe – stal konstrukcyjna
wzmocnione – elementy najbardziej narażone na korozję wykonane ze stali 1H18N9T
soloodporne – wszystkie elementy mające kontakt z wodą wykonane ze stali 1H18N9T.

Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producenta przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być dokonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. Po wykonaniu remontu producent dostarcza wyrób do użytkownika. Producent nie udziela autoryzacji innym podmiotom na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:
– nazwę zaworu
– średnicę zaworu
– ciśnienie początku otwarcia zaworu.

Napisz do nas

Kontakt

Supra s.c.

ul. Brzozowa 20
44-300 Wodzisław Śląski
+48 32 455 14 93
+48 601 455 230
+48 600 280 590

info@supra-zawory.pl