ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

do sieci wodnych

Zawory bezpieczeństwa do sieci wodnych

 

Przeznaczenie

Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczania instalacji przesyłowych (rurociągów i ich elementów) wody i emulsji wodno-olejowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przesyłanego medium.

Przyłącza

Średnica, owiercenie, i wymiary przylg kołnierzy łączących zawór z rurociągiem wg:–PN-ISO 7005-1

Miejsce zabudowy

Zawór bezpieczeństwa może być zabudowany w zależności od potrzeb, w miejscach pozwalających na bezpieczne działanie zaworu.

Zasada działania zaworu

Ciśnienie robocze medium działające na tłok zaworu jest równoważone siłą napiętej sprężyny. Wzrost ciśnienia medium w instalacji powyżej wartości ciśnienia medium w instalacji powyżej wartości ciśnienia początku otwarcia zaworu powoduje ugięcie sprężyny, co pozwala na wypływ nadmiaru cieczy poza instalację. Po uzyskanym w ten sposób spadku ciśnienia poniżej wartości początku otwarcia zaworu następuje jego zamknięcie.

Regulacja wartości ciśnienia początku otwarcia zaworu

Regulacja wartości ciśnienia początku otwarcia zaworu jest dokonywana przez producenta zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Trwałość zaworu

W celu zagwarantowania długotrwałej skuteczności działania zaworu wybrane jego elementy zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producenta przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być dokonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. Po wykonaniu remontu producent dostarcza wyrób do użytkownika. Producent nie udziela autoryzacji innym podmiotom na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Ssposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:
– nazwę zaworu
– średnicę zaworu
– ciśnienie początku otwarcia zaworu

Napisz do nas

Kontakt

Supra s.c.

ul. Brzozowa 20
44-300 Wodzisław Śląski
+48 32 455 14 93
+48 601 455 230
+48 600 280 590

info@supra-zawory.pl