WOZY ZBIORNIKOWE

Wozy zbiornikowe

 

Przeznaczenie

Wozy zbiornikowe służą do transportu z powierzchni do podziemi kopalń oraz w samych podziemiach:
– oleju napędowego dla potrzeb eksploatowanych w podziemiach kopalń maszyn i urządzeń z napędem spalinowym (lokomotywy kołowe, kolejki podwieszane, kolejki spągowe itp.),
– oleju maszynowego da potrzeb eksploatowanych w podziemiach kopalń maszyn i urządzeń.

W przypadku transportu szynowego może on być prowadzony po drogach transportowych poziomych (maksymalny kąt nachylenia 4°) a w przypadku transportu z wykorzystaniem kolejki spągowej lub podwieszanej (sam zbiornik po wcześniejszym demontażu elementów mocujących go z podwoziem) po drogach transportowych pochyłych o maksymalnym kącie nachylenia określonym w dokumentacji techniczno – ruchowej przedmiotowych urządzeń.
Wozy zbiornikowe, jako wozy specjalne posiadają dopuszczenie WUG do stosowania w podziemiach kopalń.

Budowa wozu

Wóz zbiornikowy do transportu oeju napędowego lub maszynowego składa się z posadowionego na podwoziu wozu (w sposób umożliwiający jego demontaż) jednego lub dwóch zbiorników. Zbiorniki wyposażone są w głowice umożliwiające bez kropelkowe tankowanie za pomocą pompki skrzydełkowej, wskaźnik poziomu pozwalający określić stan zapełnienia zbiornika oraz zasobniki pozwalające na umieszczenie gaśnic. Na podwoziu zabudowany jest hamulec postojowy pozwalający na zabezpieczenie wozu przed samo staczaniem się. 
Do zabudowy zbiorników wykorzystywane są dostarczane przez zamawiającego podwozia wozów typu WNS, WSRM, WS lub WD produkcji „MONTANA” S.A. w Katowicach. Podwozia te posiadają amortyzowane za pomocą sprężyn lub wkładek gumowych zderzaki.

Pojemności zbiorników wozów

Zbiorniki mają pojemność: 
800 dm3
400 dm3
200 dm3

Zbiorniki mogą być zabudowane na podwoziu w układzie:
1 x 800 dm3
1 x 400 dm3
1 x 200 dm3
2 x 400 dm3
2 x 200 dm3

Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producent przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być wykonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. Producent nie udziela autoryzacji dla innych podmiotów na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Sposób zamawiania

W oparciu o bezpośrednie uzgodnienia z producentem.

Napisz do nas

Kontakt

Supra s.c.

ul. Brzozowa 20
44-300 Wodzisław Śląski
+48 32 455 14 93
+48 601 455 230
+48 600 280 590

info@supra-zawory.pl