URZĄDZENIA DO KONTROLI UKŁADÓW HAMULCOWYCH

Urządzenie do kontroli układów hamulcowych lokomotyw górniczych

 

Przeznaczenie

Urządzenie do badań układów hamulcowych jest urządzeniem przewoźnym i zastępuje tzw. stałe punkty pomiaru układów hamulcowych. Zbudowane ono jest na bazie podwozia wozu średniego produkcji „Montana” S.A. w Katowicach i może pracować na drogach przewozowych w warsztatach dołowych oraz na powierzchni. 
Urządzenie to jest wycechowane w firmie Supra za pomocą specjalnej wagi do 100 kN.

Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producent przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być wykonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. 
Producent nie udziela autoryzacji dla innych podmiotów na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:
– wszystkie typy lokomotyw pracujących na dole i na powierzchni kopalni, 
– ich ciężary wg dokumentacji, 
– szerokości torów na dole kopalni oraz na powierzchni.
Zamawiający dostarcza podwozie wozu średniego.

Napisz do nas

Kontakt

Supra s.c.

ul. Brzozowa 20
44-300 Wodzisław Śląski
+48 32 455 14 93
+48 601 455 230
+48 600 280 590

info@supra-zawory.pl