FILTRY

do sieci wodnych

Filtry do sieci wodnych

 

Przeznaczenie

Filtry do sieci wodnych przeznaczone są do pracy w kopalnianych instalacjach przeciw – pożarowych oraz innych instalacjach wodno – kanalizacyjnych i pozwalają na oddzielenie będących w wodzie zanieczyszczeń mechanicznych większych niż 0,5 mm ub 0,1 mm mogących powodować wadliwą pracę innych urządzeń zabudowanych w tych instalacjach.

Typy filtrów

W zależności od sposobu dostępu do wkładu filtracyjnego filtry produkowane są w typie „dolnym” lub „górnym”. Dobór typu filtra uzależniony jest od wolnej przestrzeni, istniejącej w miejscu jego zabudowy w instalacji, niezbędnej do obsługi filtra (demontażu wkładu filtra). Aby zdemontować wkład filtra wymagana jest wolna przestrzeń (w kierunku demontażu wkładu):
– dla filtra Ø100 o oczku 0,5 mm – ok. 300 mm
– dla filtra Ø100 o oczku 0,1 mm – ok. 500 mm
– dla filtra Ø150 o oczku 0,5 mm – ok. 400 mm
– dla filtra Ø100 o oczku 0,1 mm – ok. 650 mm
– dla filtra Ø200 – ok. 600 mm 
Oprócz wykonania standardowego filtry Ø100 są produkowane w wykonaniu pozwalającym na stosowanie wkładu CABO, którego działanie polega na zmiękczaniu przepływającej przez filtr wody.

Średnice filtrów

Dla oczka 0,5 mm:
Ø100, Ø150 i Ø200 mm.

Dla oczka 0,1 mm:
Ø100 i Ø150 mm. 

Maksymalne ciśnienie robocze filtrów

1,6 MPa.

Przyłącza

Średnica, owiercenie i wymiary przylg kołnierzy łączących filtr z rurociągiem wg PN-ISO 2005-1.

GWARANCJA

Producent udziela rocznej gwarancji na wyrób. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Serwis, przeglądy i remonty

Na zlecenie producent przeprowadza naprawy serwisowe, przeglądy okresowe i remonty wyrobu. Naprawy serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być wykonywane u użytkownika. Remonty są przeprowadzane u producenta po dostarczeniu wyrobu przez użytkownika. 
Producent nie udziela autoryzacji dla innych podmiotów na remonty wyrobu.

Szkolenia

Na zlecenie producent przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu eksploatacji i obsługi wyrobu.

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać:
– nazwę filtra,
– wielkość oczka,
– średnicę filtra,
– typ filtra („dolny”, „górny”),
– w przypadku filtrów o100 w wykonaniu umożliwiającym stosowanie wkładów CABO zaznaczyć to w zamówieniu.

Napisz do nas

Kontakt

Supra s.c.

ul. Brzozowa 20
44-300 Wodzisław Śląski
+48 32 455 14 93
+48 601 455 230
+48 600 280 590

info@supra-zawory.pl